30 11 2013

Hz. Muhammed'in Soyu (Nesebi)

 
 
Hz. Muhammed'in Soyu (Nesebi)
 
Hz. Peygamber (s.a.v)'in babası, Abdlmuttalip oğlu Abdullah idi. Abdülmuttalib Kureyş'in en önde kabilelerinden Haşimoğullarının ve o sırada  Mekke'lilerin en saygıdeğer kişisiydi. Abdullah, Kureyş gençlerinin en boylu boslusu idi. Annesi Amine ise Zühre oğullarının ileri gelenlerinden Vehb'in kızı idi. Soy ve mevki itibariyle Kureyş kadınları arasında üstün bir yeri vardı.Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam dedelerinin soy dizisi Adnan'a kadar sıhhatlı olarak bilinmektedir. Hz. İbrahim aleyhisselama dayanır. Adem (a.s)' a kadar soy dizisinin sıralamaya çalışan bilginlerde de vardır. Peygamber Efendimiz soyunun fazileti ile ilgili olarak şöyle buyurulmuştur: "Ben devirden devire ve aileden aileye intilak eden Ademoğulları soylarının en temizinden yaratıldım. Adem aleyhiselamdan beri evladdan evlada geçerek gelen bu nur, Taruh'a, ondan oğlu İbrahim aleyhisselama, sonra oğlu İsmail aleyhisselama geçmiştir. Onun da alnından günüş gibi parlayan nur, evladlarından Adnan'a ondan Me'add, ondan da Nizar'a intikal etmiştir. Nizar doğunca babası Me'add, oğlunun alnındaki nuru görüp sevinmiş, büyük bir ziyafet vererek "Böylr oğul için bu kadar ziyafet az bir şey" dediği için, oğlunun adı Nizar, yani az birşey manasında kalmıştır. Bundan sonra da nur, sıra ile intikal ederek asıl sahibi olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ulaşmıştır.
Hz. Muhammed aleyhisselamın soyu (nesebi) isimleri.
Adnan
Me'add
Nizar
Mudar
İlyas
Mudrike (Amir)
Huzeyme
Kinane
Nadr
Malik
Fihr
Galib
Lüveyy
Ka'b
Mürre
Kilab
Kuseyy (Zeyd)
Abdü Menaf (Mugire)
Haşim (Amr)
Abdülmuttalib (Şeybe)
Abdullah bin Abdülmuttalib
 
 

1530
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs