17 06 2011

İslam Medeniyeti

 

 
İslam Medeniyeti
İslam kültür ve medeniyetinin esasları Kur'an-ı Kerim Hadis ve Sünnete dayalı olarak konulan kurallar çerçevesinde oluştu. İslamiyet Mekke'de doğdu; Hz. Muhammed (S.A.V.) in Mekke'den Medine'ye hicretinden sona büyük bir gelişme göstererek Arabistan'a hakim oldu. Müslümanlar , Hz. Ömer (r.anh) devrinden itibaren Arap Yarımadası dışında büyük fetihlere giriştiler. Bu fetihler sonucu kısa sürede doğuda Maveraünnehir bölgesinden, batıda Atlas Okyanusu'na kadar egemen oldular. Müslümanlar, bu fetihlerle Suriye, Irak, İran, Mısır gibi gelişmiş medeniyete sahip ülkeleri ele geçirdiler. Ayrıca eski kültürlerin yatağı olan Hint, Orta Asya ve Anadolu bölgeleriyle de ilişkiler kurdular. Bu bölgelerdeki kültür ve medeniyet birikimlerinden yararlandılar. Bu bilgileri, İslamiyet içinde yeni bir sentezle geliştirerek İslam Mediniyetinin temellerini attılar. Kur'an-ı Kerim'in özüne aykırı olmayan her türlü bilim ve sanat eserinden yararlandılar. Yeni medeniyetlerini yaratırlarken de asla taklitçi olmadılar. Müslümanlar, etkilendikleri, yararlandıkları medeniyetleri çok daha ileriye götürdüler. İslam medeniyeti deyimi, İslam ülkelerinde ortaya konulan maddi ve manevi kültür eserlerini içine alır. Bu medeniyet, Müslüman olan bütün kavimlerin ortak eseridir. Bu medeniyetin gelişmesinde Türklerin de büyük katkıları olmuştur. Özellikle Selçuklular ve Osmanlılar, İslam medeniyetinin gelişmesinde ve yayılmasında önemli rol oynamışlardır. İslamiyetin ilmi çalışmalar yapmayı emretmesi, akla ve bilime önem vermesi bu medeniyetin hızla gelişmesini sağlamıştır.
 

128
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs