10 07 2011

Mescid-i Kuba İnşası

 

 

Mescid-i Kuba İnşası

İslamda ilk bina edilen mescid Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hicretlerinde Medine-i münevvereye gelmeden önce Kuba denilen yerde konakladılarında ilk bina ettikleri mesciddir. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem beraberinde Hz. Ebu Bekr, Amir bin Fühheyre (r.anh) ve mihmandarları Abdullah bin Üreykıt olduğu halde 622 yılı Eylül ayının 20. günü (hicretin birinci senesi Rebiulevvel ayının sekizinde) Pazartesi günü kuşluk vakti Kuba köyüne ulaştılar. Bu gün İslam tarihinde Müslümamların Hicri Şemsi yılının senebaşı sayıldı Peygamber efendimiz, Kuba'da bir mescid bina ettiler ve burada ilk Cuma namazını kıldılar. Kuba Mescidinin arsası Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) evlerinde konakladıkları Gülsüm bin Hidm'e aitti. Peygamber efendimiz burasını satın aldı. ve mescidin temelini atacağı zaman; " Ey Kubalılar Bana Harre mevkiinden taş getiriniz." buyurarak bina işine girişildi. Peygamber efendimiz (s.a.v.) yanına bir hayli taş toplanınca kıbleyi çizerek ve bir taş alıp birinci temel taşını kendi mübarek elleriyle koydular. Kuba Mescidi, Kur'an-ı kerimde mealen: " Temeli takva üzerine kurulan mescid." (Tevbe süresi: 108) buyrularak medhedilmiştir. Kuba Mescidi sonraki devirlerde halife, hükümdar ve vezirler tarafından defalarca tamir edildi ve yenilendi. Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aley, Kuba Mescidini genişletti. Mescidin içine taştan direkler diktirdi ve demirle pekiştirdi ve nakışlattı. Ona bir minare ilave ettirdi. Osmanlı hükümdarlarından Kanuni Sultan Süleyman Han, Kuba Mescidini yıktırıp yeniden yaptırdı.Ona hatipler, imamlar ve müezzinler tayin etti.(H.950) Kuba Mescidi Sultan Mahmut Han tarafından da tamir ve tezyin edilmiştir.

214
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs