15 08 2011

Müslüman

 

 
Müslüman
İslam dinine inanıp kabul eden. İman edip de ibadet edene " Müslüman" veya " Müslim" denir. Mümin de, müslim ile aynı manadadır. Allahü tealanın insanların dünya ve ahirette saadete, kurtulaşa kavuşmaları i,çin gönderdiği hak, gerçek olan dinlerde bildirilen iman esaslarını diliyle söyleyip, kalbiyle tasdik eden ve yapılması emredilen ibadetleri yerine getiren kimseye Mümin ve Müslim ( Müslüman) denilmiştir. İlk Peygamber Adem aleyhisselamdan son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin her sözünün doğru, kıymetli ve faydalı olduğuna inanan kimse Müslümandır.Hz. Muhammed aleyhisselamın Peygamberliğini bildirdiği zamandan itibaren dünyada bulunan ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların Müslüman olabilmeleri için Hz. Muhammed aleyhisselamın Peygamberliğini kabul etmeleri ve bildirdiği her sözüne hiç tereddüt etmeden inanmaları lazımdır. Son din olan İslamiyetin gönderilmesinden sonra, Allah bütün insanların bu dine uymalarını emretmiştir. Bir insanın hakiki Müslüman olması, her sözünde ve hareketinde Hz. Muhammed (s.a.s.) tabi olması ile mümkündür. Hakiki Müslüman demek: iman, amel ve ahlakta yükselmiş, manevi ve maddi olarak üstün vasıflara sahip kimse demektir. İslam dini insanları ruhen ve bedenen yükseltmek için gönderilmiştir. Müslüman, İslamiyete bağlandığı ve uyduğu nisbette yükselir. Böyle yükselen bir Müslüman, dostlarına ve düşmanlarına hep iyilik, adalet, cömertlik yapar. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam buyurdu ki: "İyi huyları tamamlamak, iyi ahlakı dünyaya yaymak için gönderildim." Müslüman demek, Müslümanlara eli ve diliyle zarar vermeyen kimse demektir". Müslüman, her şeyden önce tam ve mükemmel bir insandır. Güler yüzlü, tatlı dili, doğru sözlüdür. Kızmak nedir bilmez. Resululah Efendimiz Hz Muhammed (s.a.s.) buyurdular ki: "Kendisine yumaşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir."
" Allahü teala refiktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiç bir şeye vermediğini yumuşak davrananlara ihsan eder."
" Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur"
Cehenem'e girmesi haram olan ve Cehennem'in de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir." Bazı Hadis-i şerifler
" Allah'ın en sevdiği iş, elbise vererek veya doyurarak veya başka bir ihtiyacını karşılayarak, bir mümini sevindirmektir"
" İmanı en kuvvetli olanınız. Ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır."
" Bi kimse, din kardeşinin yardımcısı oldukça Allah da onun yardımcısı olur."
" Cennet'in yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın! Zulmedeni affetsin Malını esirgeyene ihsanda bulunsun! arayıp sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin."
" İbadetlerin en kolayı ve en hafifi, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözümü iyi dikkat ediniz!."
" Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse, din kardeşinin bir işine yardım etse, Allah da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse, bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allah da onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın ayıpını, kusurunu örterse, Allah, kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter.
Kamil Müslüman, Anasına, Babasına, Hocasına, Amirine, memleketinin büyüklerine karşı son derecede saygılıdır.
 

295
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs