04 09 2011

Peygamber Efendimizin Yüksek Ahlakı

 

 

Peygamber Efendimizin Yüksek Ahlakı

 

Allahü Teala Sevgili Peygamberine Sallallahü aleyhi ve selleme verdiği iyilikleri ihsanları sayarak Hz. Muhammed aleyhisselamın mübarek kalbini okşarken kendisine güzel huylar verdiğini de saymakta mealen: (" SEN GÜZEL HUYLU OLARAK YARATILDIN") buyurmakdadır.. İkrime (r.anh) buyuruyor ki "Abdullah ibni Abbas'dan işittim.: Bu ayet-i kerimede, " Huluk-ıazim" yani güzel huylar Kur'an-ı Kerimin bildirdiği ahlaktır. Ayet-i Kerimede mealan: "Sen Huluk-ı azim üzeresin" (Kalem süresi:4) buyruldu. Huluk-ı azim: Allahü Teala ile sır gizli şeyleri bulunmak insanlar ile de güzel huylu olmak demektir. Çok kimselerin İslam dinine girmesine Hz. Muhammed aleyhisselamın güzel Ahlakı sebeb oldu. sözleri gayet tatlı olup gönülleri alır, ruhları cezp ederdi. Aklı o kadar çoktu ki Arabistan yarımadasında, sert inatçı insanlar arasında gelip çok güzel idare ederek ve cefalarına sabrederek onları yumuşaklığa ve itaate getirdi. Çoğu dinlerini bırakıp müslüman oldu ve din-i İslam yolunda babalarına ve oğullarına karşı harb etti. Hz. Muhammed aleyhisselam uğrunda mallarını, yurtlarını feda edip kanlarını akıttı. Halbuki böyle şeylere alışık değildiler.Güzel huyu yumuşaklığı affı sabrı ihsanı ikramı o kadar çoktu ki herkesi hayran bırakırdı. Görenler ve işitenler seve seve müslüman olurdu. Hiç bir hareketinde hiç bir işinde hiç bir sözünde, hiç bir zaman hiç bir çirkinlik hiç bir kusur görülmemiştir. Kendisi için kimseye gücenmediği halde din düşmanlarına dine dil ve el uzatanlara karşı sert ve şiddetli idi. Hz. Muhammed aleyhisselamın binlerce mucizesi göründü, bunu dost-düşman herkes söyledi. Bu mucizelerin en kıymetlisi edebli ve güzel huylu olması idi. Ebu Sa'id-i Hudri hazretleri buyurdu ki: " Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, hayvana ot verirdi. Deveyi bağlardı. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının söküğünü diker çamaşırını yamardı. Hizmetçisi ile birlikte yemek yerdi. Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öte-beri alıpi torbaiçinde eve getirirdi. Fakirle zenginle büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selam verirdi. Bunlarla müsafeha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi efendiyi beyi siyahı ve beyazı bir tutardı. Herkim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önünde konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huylu idi. İyilik etmesini sever herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü tatlı sözlü olup, söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllü idi.  Heybetli olup saygı ve korku hasıl ederdi. Fakat kaba değildi. Nazik ve cömert idi. Fakat israf etmez faydasız yere bir şey vermez, herkese acırdı.Mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen Hz. Muhammed aleyhisselam gibi olmalıdır. Enes bin Malik (r.anh) buyuruyor ki: " Resülullah'a 10 sene hizmet ettim bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın, bunu niçin yapmadın buyurmadı. Ebu Hüreyre (r.anh) buyuruyor ki: "Resülullah'a bir gazada kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik: ("Ben, lanet etmek için insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek ve insanların huzura kavuşması için gönderildim.") buyurdu. Alahü Teala, Enbiya süresi 107. ayet-i kerimesinde mealen "SENİ ALEMLERE RAHMET İYİLİK İÇİN GÖNDERDİK" buyuruyor.

760
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs