27 04 2014

Recep Ayının Faziletleri

 
Recep Ayının Faziletleri
 
Kameri aylarının yedincisi. İslam dininde mübarek üç aylardan birincisi. Müslümanlar arasında mübarek üç aylar olarak bilinen RECEP,ŞABAN ve RAMAZAN ayları,İslam dininde kıymet verdiğiaylardır. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, gün ve aylara kıymet vermiş. Bu gece, gün ve  aylardaki dua,tövbe,namaz ve oruç gibi ibatedleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibated yapması,dua ve tövbe etmeleri için böyle gece,gün ve ayları sebep kılmıştır. Recep ayı içinde iki mübarek gecenin de bulunduğu bir aydır. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinde RAGAİP GECESİ denir. Çünkü Allahü Teala bu gecede mümin kullarına ragibetler yani ihsanlar,ikramlar yapar. O gece yapılan dua reddolunmaz. Namaz,oruç,sadaka gibi ibadetlere kat kat sevap verilir. O geceye hürmet edenleri affeyler. Recep ayının 27. gecesi de MİRAÇ GECESİDİR. Miraç (merdiven) demektir. Hz. Muhammed aleyhisselam'ın göklere çıkarıldığı bilinmeyen yerlere götürüldüğü  ve  Allahü Teala ile konuştuğu gecedir. Recep ayı Adem alyhisselamdan beri kıymetliydi. Bu  ayda muharebe etmek günahtı. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. Recep demek (müreccb,muazzam, muhterem, kıymetli) demektir. Allahü Teala Tevbe süresi 36 ayetinde mealen (Ayların sayısını, Allah'ın yanında gökleri ve yeri yarattığı günkü kitabında olduğu  gibi on iki'dir. Bunlardan dördü haramdır.) yani muhteremdir buyuruyor. Daha önce ve İslamın ilk yıllarında harp yapmanın haram, yasak edildiği dört aydan biride Recep ayı idi. Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam'dan evvel cahiliye zamanında da Recep ayına çok hürmet ve saygı gösterilirdi. Recep ayının başından sonuna kadar Allahü Teala tarafından üç şey ihsan olur. Kula azapsız,rahmet,cimrilik etmeden cömertlik,eziyet etmeden iyilik ve ihsan. Recep ayı için (Recep-i Mudır,müttasıl-ül-esne,şehr-ül-asem,şehrullah-il-ehab, şehül-mutahhar,şehr-üs-sadık ve şehr-ül-ferd) gibi isimler de kullanılmıştır. Bu isimlerin anılmasının ayrı ayrı sebepleri vardır. Bir çoğu Hadis-i Şeriflerle bildirilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam; (Uyanınız ve bilininz ki Recep ayı haram aylardandır. Allahü Teala  bu ayda Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi, Nuh aleyhisselam gemide oruç tuttu ve yanında olanlarında tutmasını emretti. Allahü Teala onları kurtardı, boğulmaktan korudu. Ve Allahü Teala yeryüzüne tufan sebebiyle küfür ve taşkınlıklardan temizledi.;) Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam buyurdu. Hadis-i Şerifte ;(Recep, Allahü Tealanın ayıdır,Şaban benim ayımdır, Ramazan benim ümmetimin ayıdır;). buyurdu.Recep ayının üstünlüğünü bildiren bir Hadis-i Şerifte. ;(Recep-i Şerif öyle bir aydır ki bir kimse bu ayda bir gün oruç tutsa Allahü Teala ona bin yıl oruç tutmuş kadar sevap yazar. İki gün oruç tutsa iki bin yıl oruç tutmuş kadar sevap yazar. Yedi gün oruç tutsa. Cenennem kapıları ona kapanır. Sekiz gün oruç tutsa Cennetin sekiz kapısı ona açılır. hangisinden isterse Cennete girer. Onbeş  gün oruç tutsa günahları sevaba döner. Semadan bir ses ;(Allahü Teala senin geçmişte olan günahını affetti  bağışladı. Bundan sonraki ömrün için amelini (yani ibadet ve işlerini) iyi yap!; der. Bunlardan çok tutarsa Allahü Teala'da onun sevap ve karşılığını artırır.); buryurldu Diğe bir Hadis-i Şerifte buryulduki ;(Bir kimse Allahü Tealanın ayı olan Recep ayında bir mümin kardeşini gam ve üzüntüden kurtarsa Allahü Teala ona Firdevs'te (Cennette) gözünün görebildiği kadar büyük bir köşk ihsan eder. (; Uyanınız kendinize geliniz ve Recep ayına hürmet ve ikram ediniz ki Allahü Teala da size bin türlü keramtle ikram ve ihsan ettsin.;) Cennet'te bir hehir vardır. Ona Recep denir. Sütten beyaz baldan tatlıdır. Recep ayının bir gün oruç tutana Allahü Teala kıyamet günü o nehirden su verir. Cennette bir köşk vardır. Ona ancak Recep ayını oruç tutmakla geçirenler girer. Bir Kimse Recep ayında bir gün oruç tutsa o kimse sanki bin yıl oruç tutmuş, bin köle azad etmiş gibi sevaba kavuşur. Ve bir kimse Recep- Şerifte az bir sadaka verse bin altın sadaka vermiş gibi sevap alır. Bedenindeki her kılı için bin sevap yazılır. Derecesi bin kat yükselir. Bin günahı yok olur. Hergünkü orucu ve verdiği her sadakası için bin hac ve bin köşk ve bin hücre yapılır. Her hücrede bin bölüm ve her bölümde çok güzel huriler bulunur. Bir kimse Recebin ilk günü oruç tutsa Allhü Teala bu orucunu yetmiş yıllık günahına kaffaret eder. 15 gün oruç tutsa Allahü Teala kıyamet gününde onun hesabını kolay görür. Recep ayında otuz gün oruç tutana Allafü Teala rıza ve beratı ve hücceti ihsan eder. Onu azabtan korur.

116
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs