AZRAİL ALEYHİSSELAM

2011-04-24 08:19:00

      Azrail (a.s.) Dört Melekten biri. Ruhları almakla vazifeli olup, Kur'an- Kerimde " Melek-ülmevt" Yani ölüm meleği olarak zikredilmiştir. Bu  büyük meleğin emrinde yardımcı melekler de vardır. İslam dininde canlıları öldüren, ölüleri dirilten sağlamları hasta yapan hastaları iyi eden yalnız Allahü Tealadır. Azrail (a.s.) ölüm hususunda bir sebeptir. vasıtadır. Azrail aleyhisselam kıyemete kadar bütün canlıların canını almaya bizzat kendisi veya emrindeki meleklerle devam eder. Dinimiz, Azrail (a.s.) salih ve temiz Müslümanların ruhunu (Canını) alırken onlara çok güzel şekliyle görünüp müjdeler verdiğini ve acı duymayacak şekilde ruhlarını cesetlerinden ayırdığını bildirmektedir. Günahkarların canı, acı ve ızdırap verilerek alınır. İbrahim (a.s.), Azrail aleyhisselamın günahkarların canını alma halindeki suratını görünce: "Ey can alıcı melek Bir günahkar senin bu şeklini gördükten sonra bir şey görmesenona yeter" demiştir. İslam dininde olmayanlar ile mürted ( dinden çıkmış) ve sapıkların canları Azrail aleyhisselamın Naziat ismindeki yardımcıları tarafından alınır. Bunların canları çıkarken dalları en ince sinir uçlarına ulaşan dikenli bir çalının çekilerek boğazından çıkarılmasından daha şiddetli acı çekecekleri bildirilmiştir. Azrail (a.s.): Kıyamet koptultan sonra, bütün meleklerin de canını alacak: en son Allahü Teala da Azrail aleyhisselamın canını alacak ve Allahü Tealadan başka hiçbir canlı kalmayacak. Daha sonra bütün canlılar diriltilecek ve hesaba çekilecekler sonunda: iman ve amellerine göre Cennet veya Cehennem'e gönderileceklerdir. ... Devamı

Karahanlılar Devleti

2011-04-23 22:17:00

    Karahanlılar Devleti Karahanlılar Devleti, Bugün Türkistan dediğimiz bölgede kurulan ilk İslami- Türk Devletidir. 940 tarihinde Orta Asya'nın doğusuna Uygurlar, batısına Karahanlı Türkler hakimdiler. Bu tarihte Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han'ın Abdülkerim adını alarak, İslamiyeti kabul etmesi neticesinde ilk büyük Müslüman Türk Devleti kuruldu." Satuk Buğra Han Efsanesi" göre Türk  hükümdarı İslamiyet'in esaslarını rüyasında öğrenmiş sabah kalkınca etrafındakilere de öğreterek bütün Türkler'in Müslüman olmalarını emretmiştir. Sünni ve Hanefi olan Karahanlılar, İslamiyetin yayılmasını milli siyaset edinmişler, bütün Türkleri İslamlaştırmak için gayret sarfetmişlerdir.Şamanist, Budist, Manihaist olan Türkler üzerine ordular gönderip, bu uğurda onlarla savaşmışlardır.992 tarihinde bütün Mavereünnehir'i (Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki bölgeye denir) ve Samanoğulları'nın başşehri olan Buhara'yı fethederek bir İslam İmparatorluğu haline geldiler.Karahanlı Devleti'nin şehirleri Balasagun, Taras ve Kaşgar şehirleri idi.Memleket Karahanlı hanedanı arasında yarı müstakil parçalar halinde idare edilmekte olup, hanedanın en yaşlısı Büyük Kağan olarak tanınıyordu.1040 yılında "Büyük Kağanlar" devri kapanarak memleket Doğu Kağanlığı, Batı Kağanlığı, Fergane Kağanlığı olmak üzere üç kısımda idare edildi.Bu şekilde Karahanlı hanedanı 1212 yılına kadar devam etti. ... Devamı

Felak ve Nas sürelerinin fazileti

2011-04-23 21:57:00

    Felak ve Nas Süreleri ( Muavvizeteyn) Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bir çok tehlikeli ve İnsana dehşet ( korku) veren hadiseler vardır. İşte " FELAK ve NAS Süreleri" böyle tehlikeli durumlarda zarar görmemek için okunması emir ve tavsiye edilen sürelerdir. " FELAK ve NAS Süreleri" okunduğu vakit ikisi birden okunur. Hatta " İHLAS" ve " FATİHA" Süreleri de bu iki süreye ilave edilerek okunur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in tavsiyeleri böyledir. . Muavvizeteyn Felak ve Nas Sürelerinin ismidir. İki sığındırıcı, kendilerini okuyarak Allaha'a sığınma vasıtası olarak okunan dua demektir. Bu iki süre nazil olmadan ( inmeden) Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) birçok dualar okuyarak Cenab-ı Hakka sığındılar. Felak ve Nas Sureleri nazil olduktan sonra birçok okuduğu sığınma dualarını bıraktı yalnız bu Felak ve Nas Surelerini okur oldular.   FELAK ve NAS Sürelerinin Fazileti Felak ve Nas Sürelerinin faziletinin büyüklüğünü öğreten birkaç Hadis-i Şerif meali 1- " Hiçbir dua eden bunun ( Muavvizeteyn) Felak ve Nas Süreleri gibisiyle dua etmemiştir. Hiçbir sığınan ( Muavvizeteyn) Felak ve Nas Süreleri gibisiyle ( ALLAH'a sığınmamıştır.   2- " Allahü Teala bana, benzeri görülmemiş ( sığınma) ayetleri indirdi ( gönderdi). Bu ayetler Felak ve Nas Süreleridir" buyurdu.     3-  " Resülullah (s.a.s.) her namazın arkasından Felak ve Nas Sürelerini okumak için bana emretti.   4-  " Sabahladığın ve Akşamladığın zaman, üçer kere ( İHLAS, FELAK ve NAS Sürelerini) oku. Bunlar her yönden sana kifayet eder.   5-  &... Devamı

İhlas süresinin fazileti

2011-04-23 21:50:00

    İhlas Süresi İlas Süresi, Allah'ın birliğini ve İslamın bir Allah inancını öğretir. Allah'ın bir olduğuna delil bu süredir. Kureyş'den bir grup kimse gelip Allah'ın nasıl olduğunu Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) sordular. Ve Cebrail (a.s.) hemen İhlas Süresini getirip Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'e okudu. Bize Allah'ın varlığının ve birliğinin delili nedir? diyenlere bu süreyi okuruz. İhlas Süresinin Fazileti İhlas Süresinin Faziletini bildiren Hadis-i Şerifler 1- İhlas Süresini okuyan kimse, Kur'anın üçte birini okumuş gibidir. (Üçte birini okumuş sevabı alır) 2- Kim ki (İhlas Süresini) üç kere okursa, Kur'anın tamamını okumuş gibidir. 3- Kim ki (İhlas Süresini) 10 kere okursa, Yüce Allah, o kimse için cennette bir köşk yapar. Onbir (11) kere okuyan kimseye cennette bir saray yapar, 20 defa okuyan kimse iki saray yapar. 30 defa okuyan kimseye üç saray yapar. 4- Her kim sabah namazından sonra (İhlas Süresini) 11 defa okursa, o gün bütün günahlardan korunmuş olur. Hatta şeytan gelip her ne kadar çaba sarfetse başaramaz. Okuduğu İhlas Süresi o kimseyi korur. 5- İhlas Süresini 12 defa okuyan kimse, Kur'anı dört defa hatmetmiş sevabı alır. 6- İhlas Süresini hergün 50 kere okuyan kimse, kıyamet günü kabrinde şöyle çağrılır: ( Ey Allah'ı öğen kimse kalk cennete gir). 7- İhlas Süresini 50 kere okuyan kimsenin Cenab-ı Hak, elli senelik günahını (kul hakkı dışında) affeder.  8- Kim namazlarda veya namazlardan sonra 100 defa (İhlas Süresini) okursa Cenab-ı Hak, ona cehennemden kurtuluş beratı yazar. 9- Her kim İhlas Süresini. 1000 defa okursa, bu kimse kendi nefsini (canını kendisini) cehennem ateşinden satın almıştır. ( yan... Devamı

Hz.Muhammed aleyhisselamın Fazileti -2

2011-04-23 21:10:00

  Hz. Muhammed aleyhisselamın Fazileti -2   36-  Herkesin soyu oğlundan ürer. Hz. Muhammed aleyhisselanın soyu ise, kızı Fatıma'dandır. 37-  Hz. Muhammed aleyhisselamın her sözü, her işi doğrudur. Her ictihadı, Allahü Teala tarafından doğrulanır. 38-  Hz. Muhammed aleyhisselamı sevmek herkese farzdır," Allah'ı seven, beni sever." Buyurmuştur. Hz. Muhammed aleyhisselamı sevmenin alameti, dinine, yoluna, sünnetine ve ahlakına uymakdır.'an-ı Kerim'de " Bana uyarsanız, Allah sizi sever." demesi emrolundu. 39-  Kabirde, bilmediğimiz bir hayatla diridir. Kabirde Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar. Bütün Peygamberler de böyledir. 40-  Dünyanın her yerinde Resulullah'a salevat okuyan Müslümamların selamlarını işiten melekler, kabrine gelip haber verirler. Kabrini her gün binlerce melek ziyaret eder. 41-  Mübarek ruhunu almak almak için Azrail aleyhisselam insan şeklinde geldi. İçeri girmek için izin istedi. Hz. Muhammed aleyhisselamın Hadis-i Şeriflerini okumak ibadettir. Okuyana sevap verilir. 42-  Ümmetimin amelleri ve ibadetleri her sabah ve akşam kendisine gösterilir. Bunları yapanları da görür, günah işleyenlerin affı için dua eder. 43-  Diriyken olduğu gibi, vefatından sonra da dünyanın her yerinde, her zaman Hz. Muhammed aleyhisselama tevessül edenlerin yani Hz. Muhammed aleyhisselamı hatırı ve hürmeti için isteyenlerin  duasını Allahü Teala kabul eder. 44-  Resulullah Hz. Muhammed aleyhisselamın Cennet'te bulunduğu makamın ismi " Vesile" dir. Burası Cennet'in en yüksek derecesidir. Cennet'te bulunan herkese birer dalı yetişecek olan sidretülmünteha ağacının kökü oradadır. Cennettekilere her nimet bu dallardan gelecektir. ... Devamı

Hz.Muhammed aleyhisselamın Fazileti -1

2011-04-23 21:06:00

  Hz. Muhammed aleyhisselamın faziletleri (1) 1-  Mahluklar içinde ilk olarak Hz. Muhammed (s.a.s.) ruhu yaratılmıştır. 2-  Allahü Teala, O'nun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. 3-  Hz. Muhammed aleyhisselamın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. 4-  Meleklerin Hz. Adem (a.s.)'a karşı secde etmeleri için emir olunması. alnında Hz. Muhammed (s.a.s.) nuru bulunduğu için idi. 5-  Allahü Teala bütün peygamberlere emretti ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) sizin zamanınızda peygamber olursa O'na iman etmeleri için ümmetlerinize de emrediniz. 6-   Tevrat, İncil ve Zebur'da Hz. Muhammed aleyhisselamın ve dört halifesinin ve eshabından ve ümmetinden bazılarının güzel sıfatları bildirilmiş ve medh olunmuşlardır. Allahü Teala, kendinin Mahmud isminden Muhammed kelimesini çıkararak Habibine isim koymuştur. Allahü Teala kendi isimlerinden Rauf ve Rahim isimlerini Habibine de vermiştir. 7-  Dünyaya geleceği zaman, çok büyük alemetler görülmüştür. Bunlar tarih ve mevlid kitaplarında yazılıdır. 8-  Dünyaya gelince, şeytanlar ve cinler göke çıkamaz, meleklerden haber çalamaz oldular. 9-  Dünyaya geldiği zaman yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler. 10- Beşiğini melekler sallardı. 11- Beşikte iken konuşmağa başladı. 12- Çocuk iken, açıklarda gezerken, başı hizasında bir bulut, birlikte hareket ederek gölge yapardı. Bu hal, peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti. 13- Üç yaşında iken kırk yaşında peygamberliği bildirildiği zaman ve elli iki yaşında miraca götürülürken, melekler göğsünü yardı. Cennet'ten getirdikleri leğen i&c... Devamı

Hz. Muhammed Aleyhisselama Tabi Olmak.

2011-04-23 20:59:00

  Hz. Muhammed Aleyhisselama Tabi Olmak. Hz. Muhammed aleyhisselama Tabi olmak.O'nun gittiği yolda yürümektir. Hz. Muhammed aleyhiselamın yolu, Kur'an-ı Kerimin gösterdiği yoldur. Bu yola "Din-i İslam" denir. Hz. Muhammed aleyhisselama uymak için önce iman etmek, sonra müslümanlığı iyice öğrenmek, farzları yapmak, haramlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra mübahlardan da Hz. Muhammed aleyhisselama uymağa çalışmalıdır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama uymak saadet kapısından içeri girmek demektir. Allahü Teala dünyadaki bütün insanları saadete davet için Hz. Muhammed aleyhisselamı gönderdi. İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünya ve ahiretin Efendisi olan Hz. Muhammed aleyhisselama tabi olmağa bağlıdır. Hz. Muhammed aleyhisselama uymanın ufak bir zerresi bütün dünya ni'metlerinden ve ahiret saadetlerinden kat kat üstündür. İnsanlık şerefi ve meziyeti Hz. Muhammed aleyhisselama tabi olmaktadır. Resülullaha sallallahü aleyhi vesellem uymak için Müslümanların dört mezhepten birine uymaları şarttır. Hak olan dört mezhebin hepsi "Ehl-i Sünnet Vel Cemaat" itikadında olup imanlarında inaçlarında hiç ayrılık yoktur. Çünkü Allahü Teala, bütün müslümanların aynı imanda birleşmelerini ve birbirlerini sevmelerini emretmiştir.   Devamı

Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu

2011-04-23 18:30:00

    Hz. Ömer'in (r.anh) Müslüman oluşu   Hz. Hamza (r.anh) Müslüman olmasından üç gün sonra, Ebu Cehl, müşrikleri toplayıp Ey Kureyş Muhammed, putlarımıza dil uzattı. Bizden önce gelen atalarımızın Cehennem'de azap gördüklerini, bizim de oraya gideceğimizi söyledi. O'nu öldürmekten başka çare yoktur. O'nu öldürecek kimseye yüz kızıl deve ve sayısız altın vereceğim dedi. Bir anda Hattaboğlu Ömer'in kalbinden İslama olan meyl kayboldu ve yerinden fırladı. Bu işi Hattaboğlundan başka yapacak yoktur dedi. Haydi Hattaboğlu görelim seni diyerek onu alkışladılar. Kılıcını kuşanarak yola düştü. Giderken Nu'aym bin Abdullah'a rastladı. Bu şiddet ve hiddetle nereye ya Ömer diye sordu. O da Millet arasına ikilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed'i (s.a.v.) öldürmeye gidiyorum dedi. Nu'aym Ya Ömer Bu zor bir iş. Eshabı, çevresinde pervane kesilmiş O'na bir şey olmasın diye titreşiyorlar. Yanlarına yaklaşmak çok zordur. O'nu öldürsen bile Abdülmuttalip oğullarının elinden yakanı kurtaramazsın dedi. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızdı. Yoksa, sen de mi onlardansın? Önce senin işini bitireyim diye kılıca sarıldı. Ya Ömer Beni bırak Kardeşin Fatıma ile, zevci Sa'id bin Zeyd'e onlar da müslüman oldu dedi. Hz. Ömer, bu söze inanmadı. Eğer inanmazsan, git sor Anlarsın dedi. Kardeşini mreak edip, hemen evlerine gitti. O sıralarda Taha süresi yeni gelmiş Sa'id ile Fatıma (r.anh) bunu yazdırıp, Hz. Habbab bin Eret adındaki sahabiyi evlerine getirmiş okuyorlardı. Hz. Ömer kapıdan bunların sesini duydu. Kapıyı çok sert çaldı. O'nu kılıcı belinde kızkın görünce, yazıyı saklayıp, Hz. Habbab'ı gizlediler. Sonra kapıyı açtılar. İ&c... Devamı