05 06 2011

Süre

Süre |  görsel 1

 

 
 
Süre Kur'an-ı Kerimde ayetlerden meydana gelen bölümler
Kur'an-ı Kerimde uzunlukları birbirinden farklı 144 süre vardır. Araları birbirinden besmelelerle ayrılmıştır. En uzunu 186 ayetten meydana gelen BAKARA süresi, en kısası 3 ayetten meydana gelen KEVSER süresidir. Kur'an-ı Kerimde sıralanış bakımından ilk süre FATİHA, son sure NAS suresidir. Sürelerin yerleri. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Üçüncü Halife Hz. Osman (ranh), hiçretin 25. senesinde yazdırdığı altı mushafta bu süreleri yerlerine koymuştur Kur'an-ı Kerim. Süreler, Peygamber Efendimize nazil oluşuna göre de ikiye ayrılır. Mekke'de inen süreler Mekki'dir. Hiçretten sonra Medine-i münevverede inen süreler de Medeni  olarak isimlendirilir. Mekki sürelerin sayısı 86, Medeni sürelerse 28'dir Kur'an-ı Kerimde TEVBE süresi dışındaki sureler, besmeleyle başlar. Süreler uzunluk ve kısalıklarına göre dörde ayrılır. En uzun yedi sureye (ikinci Bakara suresinden başlayarak, dokuzuncu Tevbe süresine kadar olanlara) Seb'üt-tval ( en uzun yedi süre) denir. Ayet-i kerime sayıları yüz civarında olanlara El-Miün, ayet-i kerime sayısı yüzün altında olanlara El-Mesani denilmiştir. En son süreler İHLAS, FELAK ve NAS süreleridir. Namaz süreleri diye isimlendirilen süreler, Kur'an-ı Kerimin son on süresidir.

69
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs