08 12 2013

Tuğrul ve Çağrı Beyler

 
 
 
Tuğrul ve Çağrı Beyler
Selçuk Bey Cent kentinde yüz yaşında  (1007) yılında vefat etti. Yerine oğlu Arslan Bey geçti. Gazneli Mahmud'un Arslan Beyi yakalayıp hapsetmesi üzerine 1025 yılında Selçuk Beyin torunları Çağrı ve Tuğrul beyler Oğuzların başına Geçti. Tuğrul ve Çağrı beylerin yönetimindeki Selçuklular bir yandan Gazneliler ve Karahanlıların Buhara valisi Ali Tegin ile sürekli mücadele halinde oldular. Ayrıca Çağrı Beyin yönetiminde bir gurup Anadolu'ya keşif amaçlı akınlarda bulundu. Selçuklular bulundukları Maveraünnehir bölgesinde Karahanlılar ve Gaznelilerden gördükleri yoğun baskı karşısında Ceyhun Irmağı'nı geçerek Horasan'a geldiler. 1035 Nesa Savaşı'nda Gaznelileri yenilgiye uğrattılar. Bu Savaş sonucunda Selçukluların itibarı artmış büyük Türkmen kitleleri katılmaya başlamışlardı. Selçukluların Gazneli topraklarına akınları devam etti. Selçuklular yönetimleri altında bulunan topluluklar üzerinde yaşadıkları topraklar yetmediğini ileri sürerek Gazneliler Devleti'nden Merv, Serahs ve Beverd'in verilmesi istediler. Bu sırada Hindistan üzerine yapacağı sefer nedeniyle  Sultan Mesud Selçuklularla savaşmayı daha sonraya bırakarak kendilerine Horasan'dan üç vilayet verdi. Kendilerine verilen toprakları az bulan Tuğrul ve Çağrı beyler yeniden Gazne topraklarına saldıralara başladılar. Üzerine gönderilen  Gazne ordusunu Serahs yakınlarında yenilgiye uğrattılar. Bundan sonra Nişabur alındı. 1038 yılında Nişabur'da Tuğrul ve Çağrı Beyler bağımsızlığını ilan etti.

316
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs