05 05 2013

Türgeşler

Türgeşler |  görsel 1

 

 

Türgeşler

Batı Göktürk Devletinin yıkılması üzerine bağısız hale gelen Türgeşler Talas Çu ve İlli Irmağı ile Issık Gölü dolaylarında yaşıyorlardı. Türgeşler bu bölgedeki diğer Türk kavimlerini de egemenlikleri altına almışlardı. Türgeş Devleti’nin Türk tarihindeki önemi  Göktürklerin yıkılmasıyla dağınık bir durumda yaşayan  kabileleri bir araya getirip 750 yıllarına kadar onları idare etmeleridir. 776 yılında Karluklar Türgeş egemenliğine son verdiler. Türgeşler Emeviler zamanında Maveraünnehir’de   fetihlerde bulunan  Arap ordularıyla mücadele ettiler. Bu mücadeleleriyle Orta Asya Türklerinin Arapların egemenliği altına girmelerini önlediler.

172
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs