09 08 2012

Türkiye Selçukluları Devleti

Türkiye Selçukluları Devleti |  görsel 1

 

 

Türkiye Selçukluları Devletinin kurucusu ve ilk Sultanı Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah, Kutalmış'ın oğludur. Süleyman Şah'ın babası Kutalmış, Alp Arslan'a karşı giriştiği taht mücadelesi sonucunda öldürülünce, çocukları Süleyman Şah ve kardeşleri, Bizans sınırlarına sürgün edilmişlerdi. Süleyman Şah ve kardeşleri önce Suriye'de faaliyette bulunmuşlarsa da başarılı olamayıp Anadolu'ya yöneldiler. Süleyman Şah Anadolu'ya geldiğinde, Bizans İmparatorluğu karışıklıklar içindeydi. Bu durumdan yayarlanan Süleymam Şah, İznik'i aldı. Süleyman Şah kısa zamanda sınırlarını genişleterek İzmit'i alıp Üsküdar önlerine kadar geldi. Süleyman Şah'ın bu başarıları kardeşi Mansur Bey'i kıskandırmıştı. Mansur Bey'in bir ayaklanma hazırlığında olduğunu öğrenen Süleyman Şah, durumdan haberdar ettiği Melikşah'tan yardım istedi. Melihşah, Anadolu'ya Porsuk Bey komutasında bir ordu gönderdi. Yapılan savaşı Porsuk Bey kazandı ve Mansur Bey öldürüldü. Bu olaydan sonra Melihşah, gönderdiği bir fermanla Türkiye sultanlığı Süleyman Şah'a verdi. Böylece, Anadolu'da Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak Türkiye Selçukluları Devleti kurulmuş oldu. Süleyman Şah, Türkiye sultanı olduktan sonra sınırlarını genişletmek için güneye yöneldi. Tarsus Misis (Adana) Antakya ve Urfa'yı aldı Halep'i almak isteyince Suriye Selçuklu Sultanı olan Tutuş ile arası açıldı. Halep önlerinde yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve savaş alanında öldü (1086). Süleyman Şah, kısa zamanda gerçekleştirdiği fetihlerle, güçlü bir devlet kurdu. Göçebe Oğuzların daha büyük gruplar halinde Anadoluya gelmelerine imkan hazırladı. Anadolu'ya gelmiş olan Türkmenleri birleştirerek milli birliği sağladı. Süleyman Şah, bu başarılarıyla Anadolu'nun fatihi olarak kabul edilmektedir. Melihşah, kendine bağlı iki Selçuklu sultanının savaşını öğrenince, Suriye'ye geldi. Kendinden af dileyen kardeşi Tutuş'u affederek, Süleyman Şah'ın çocukları olan Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ı yanına alıp, İsfahan'a döndü.1086-1092 yılları araında Türkiye Selçukluları tahtı boş kaldı. Melihşah'ın ölümünden sonra İznik'e gelen Kılıç Arslan Türkiye Selçukluları Devletinin başına geçti.

541
0
0
Yorum Yaz
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs